Ваучер подарък

Зарадвайте вашите любими хора, близки, приятели с подаръчен ваучер!

Забележка:
За валидни се считат ваучери издадени лично от ТА" Ирбис 0" ООД заедно с платежен документ.
За да използва ваучера си ,клиента следва да представи валидно издадения ваучер ,заедно с документ за извършено плащане !
Ваучери издадени от трети лица се считат за невалидни и за злоупотреба с името на ТА " Ирбис 0" ООД. Нарушителите подлежат на наказателна отговорност.